5 مطلب معرفی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

تست

سخن آغازین

شهر بندری کنگ با ۱۹۲۳۱ نفر جمعیت (بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵) و مساحت محدوده ۶۵۰ هکتار (بر اساس آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب) در فاصله ۱۶۵ کیلومتری غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده است. شهری دلربا که نخل‌های سربرافراشته آن، در زیر آفتاب…

رویکرد و ساختار تهیه طرح ویژه

ویژگی غالب این طرح را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد که هریک، خود مشتمل بر ساختاری درونی است: محورهای موضوعی تهیه طرح و ساختار ارتباط معنایی میان این محورها که در برنامه‌ریزی و طراحی نمود خواهد یافت. سازو کار تهیه طرح مبتنی بر رویکرد مشارکتی برنامه‌ریزی برای تحقق‌پذیری طرح در ادامه، به تفکیک به…

آزمایشگاه‌ طرح‌های شهری به عنوان بستر تهیه طرح ویژه

هبیتات آزمایشگاه طرح‌های شهری خود را در شهر نایروبی تاسیس کرد تا در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری، به مقامات محلی، منطقه ای و ملی کمک کند. طراحی این آزمایشگاه واکنشی بود به تقاضای روزافزون شهرها از هبیتات، برای ارائه ابزار رویارویی با چالش های شهرنشینی و همچنین برای پاسخگویی به ابراز نظرات کلی،…

فرایند مشارکتی و استراتژیک تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

در فرایند تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ بر اساس رویکرد استراتژیک و بستر آزمایشگاه‌ طرح‌های شهری توضیح داده شده در بخش قبل فرایند مشارکتی (در قالب چهار مرحله و ۱۰ گام) برای دربرگیری نظرات گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در نظر گرفته شده است که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم. مرحله اول:…

شناخت شهر کنگ در رابطه با محیط پیرامون

موقعیت قرارگیری شهر تاریخی کنگ یکی از شهرهای شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است که به لحاظ موقعیت مکانی در  شرق بندرلنگه واقع شده و مرز بین این دو شهر یک خیابان مشترک می‎باشد. همچنین فاصله این شهر از مرکز استان، بندر عباس، ۱۶۵ کیلومتر است. این بندر تاریخی در مختصات جغرافیایی ۲۶ درجه،…