وضعیت سطح اشغال قطعات

سطح اشغال در مطالعات برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی یکی از فاکتورهایی است که بیش از همه بازتابی از عوامل محیطی در توده‌گذاری در قطعات بوده است. به طوری که در می‌توان الگوهای مختلفی از سطح و نحوه اشغال قطعات در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد. هر چند این عامل با رویکرد واحد در طرح‌های توسعه شهری ده‌های اخیر بدون توجه به تفاوت‌های محیطی و زمینه‌ای منجر به شکل‌گیری بافت‌های مشابه در اقلیم‌ها و فرهنگ‌های متفاوت در کشور شده است، اما نشانه‌هایی از تنوع الگوها را هنوز در بافت‌های تاریخی شهرها می‌توان مشاهده کرد. در بندر تاریخی کنگ نیز، همانطور که در جدول و نقشه ذیل مشاهده می‌شود، بیش از ۴۰ درصد قطعات سطح اشغالی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد دارند و در حدود ۲۰ درصد سطح اشغالی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد. این دو دسته که در مجموع ۶۰ درصد قطعات این شهر را تشکیل می‌دهند بیشترین پراکنش را در بافت تاریخی در جنوب شهر را داشته و هر چه به سمت شمال و محله ابوذر حرکت می‌کنیم از تراکم این قطعات کاسته می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود بیش از نیمی از سطح شهر را قطعات فاقد سطح اشغال تشکیل داده است که بیشتر در غرب شهر متمرکز شده‌اند و نشان‌دهنده‌ی ظرفیت توسعه درون‌زا شهر است.

 

Avatar

کورش علی رضایی پرتو نوشته است 4 مطلب

مسئول بخش برنامه‌ریزی شهری

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of