وضعیت دانه‌بندی قطعات

ریزدانگی یا درشت‌دانگی بافت‌های مسکونی در نظام برنامه‌ریزی ایران یکی از معیارها برای تشخیص بافت‌های فرسوده و ناپایدار به حساب می‌آید. با بررسی وضعیت دانه‌بندی قطعات در شهر بندر کنگ مشاهده می‌شود از مجموع ۷۱۶۲ قطعه موجود در این شهر بیش از ۴۰ درصد قطعات مساحتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر دارند که بیشترین سهم را در بین سایر طبقات مساحتی دارد. این امر نشان‌دهنده ظرفیت مناسب برای استفاده بهینه از زمین در نظام قطعات موجود. در بین سایر طبقات ارتفاعی (همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود) در حدود ۲۵ درصد قطعا مساحتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر داشته و حدوده ۲۰ درصد زیر صد متر مساحت دارند که قطعات ریزدانه بافت شهری بندر کنگ را تشکیل می‌دهد که میان بخش‌های تاریخی شهر و محدوده‌های میانی و محله ابوذر توزیع شده‌اند. قطعات درشت دانه (بیشتر از ۵۰۰ متر) که ۱۵ درصد قطعات و در حدود ۷۵ درصد مساحت این شهر را تشکیل می‌دهند بیشتر در کناره‌های شرقی و غربی شهر پراکنش دارند که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب برای توسعه درون‌زا در این شهر است.

 

Avatar

کورش علی رضایی پرتو نوشته است 4 مطلب

مسئول بخش برنامه‌ریزی شهری

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of