گزارش اول – خرداد ۹۸

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ گزارش اولیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ را در دو جلد (دفتر اول: درباره‌ی کنگ و دفتر دوم: شناخت کالبدی) منتشر کرد. متن کامل گزارش تهیه شده برای دریافت نظرات در ادامه قرار گرفته است.