تحولات و پویایی های جمعیتی

مهاجرت

از دیـربـاز یکی از واکنش‌های معمولی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش بـرای بهبود شرایط، جابه‌جایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت در حقیقت واکنش و تصمیم فرد یا خانواده برای تغییر شرایط است و غالباً یکی از بزرگترین تجارب و تصمیم گیری‌های زندگی است. اگرچه ممکن است مهاجرت در موارد نادری یک تصمیم آنی و احساسی بوده باشد، اما در شکل سنتی و یا نوین آن عموماً تصمیمی عقلایی و با ارزیابی شرایط و مقایسه شرایط مبدأ و مقصد بوده است.
مهاجرت در هر شکل و با هر انگیزه و یا نتیجه‌ای، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی را در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی به دنبال دارد، از این رو همواره از سوی دولت‌ها به مثابه مسئله‌ای پیچیده نگریسته شده و در مدیریت و سیاست‌گذاری در کانون توجه قرار داشته است. عموماً ریشه و سرچشمه مسائل و مشکلاتی چــون توسعه شهرنشینی، ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، بزه و ناهنجاری‌های شهری، نابرابری‌های منطقه‌ای، مشکلات گوناگون تراکم جمعیت در شهرها و حتی ناتوانی شهرها در ایجاد یک مدیریت و حکمروایی شایسته، به مهاجرت نسبت داده می‌شود. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها، مسئولان و تصمیم گیران، مهاجرت را مسئله‌ای کلیدی در سیاست‌گذاری قلمداد کـرده و به مثابه پایه اساسی ساماندهی امـور و به ویژه کاهش مشکلات شهری می‌نگرند. در این گزارش، مهاجرت، مجموعه جابه‌جایی جمعیت در درون مرزهای سیاسی داخل کشور در نظر گرفته شده است.
خالص مهاجرت از تفاضل مهاجرت به یک منطقه (مهاجرپذیری) و مهاجرت از همان منطقه (مهاجرفرستی) به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر، میزان خالص مهاجرت براساس تفاوت بین آن‌هایی که به یک جمعیت می‌پیوندند و آن‌هایی که آن جمعیت را ترک می‌کنند، محاسبه می‌شود. چنانچه در یک منطقه تعداد مهاجران خارج شده بیش از تعداد مهاجران واردشده باشد، خالص مهاجرت با علامت –(منفی) نشان داده می‌شود.
بررسی مهاجران واردشده و خارج شده در سطح شهرستان بندرلنگه نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، خالص مهاجرت در این شهرستان همواره رقمی مثبت بوده است، به عبارتی تعداد مهاجران واردشده به این شهرستان در طول همه‌ی سرشماری‌های مورد بررسی بیشتر از تعداد مهاجران خارج شده از شهرستان بوده است و بالاترین رقم خالص مهاجرت مربوط به سرشماری ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ می‌باشد، رقم خالص مهاجرت این دوره برای کل شهرستان برابر با ۶۷۷۲ نفر بوده است. همچنین طی دوره ۹۵-۱۳۹۰، میزان مهاجرپذیری شهرستان بندرلنگه برابر با ۸۶ نفر به ازای هزار نفر جمعیت شهرستان و میزان مهاجرفرستی برابر با ۴۴ نفر به ازای هزار نفر جمعیت شهرستان بوده است. با توجه به میزان مهاجرپذیری شهرستان بندرلنگه در طول سال‌های مورد بررسی باید اذعان داشت که بستر و شرایطی در این شهرستان مهیا بوده که موجب تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت به این شهرستان شده است و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر شهرستان به راحتی نه‌تنها از خروج جمعیت از شهرستان جلوگیری خواهد شد بلکه موجبات ورود مهاجران بیشتر به شهرستان نیز فراهم خواهد شد.
در مقایسه‌ی استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه همانطور که مشاهده می‌شود تا ۱۳۸۵ استان هرمزگان مهاجرفرست بوده است و در سال‌های منتهی به ۱۳۹۵ به رقم مهاجران وارد شده به استان افزوده شده است و این استان نیز در رده‌ی استان‌های مهاجرپذیر قرار گرفته است.

مطابق با اطلاعات جدول زیر، میزان مهاجران وارد شده به شهرکنگ طی سرشماری‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ به گونه‌ای قابل توجه کاهش یافته است و از ۱۰۶.۷ مهاجر به ازای هزار نفر جمعیت شهر به ۱۹.۱ مهاجر به ازای هزار نفر جمعیت شهر رسیده است. همچنین بررسی وضعیت مهاجران وارد شده به تفکیک گروه‌های بزرگ سنی حاکی است که در همه‌ی دوره‌های مورد بررسی، بیشترین تعداد و میزان مهاجران وارد شده به شهر کنگ، در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال (سن کار و فعالیت اقتصادی) قرار داشته‌اند.

همانطور که در مطالب فوق ذکر شد تعداد مهاجران واردشده به شهرکنگ، طی ۵ ساله‌ی ۹۵-۱۳۹۰، ۳۶۷ نفر بوده است که در جدول زیر محل اقامت قبلی این مهاجران به تفکیک استان نمایش داده شده است. بیشترین مهاجر وارد شده به شهر کنگ در مرتبه‌ی نخست مربوط به استان هرمزگان بوده است، در واقع ۴۵.۸ درصد از مهاجران وارد شده به این شهر، مهاجران درون استانی بوده‌اند. در مراتب بعدی استان‌های فارس (۱۳.۶ درصد) و سیستان و بلوچستان (۷.۶ درصد)، بیشترین مهاجران را به شهر کنگ فرستاده‌اند. مهاجران واردشده از خارج از کشور با سهمی معادل ۵.۲ درصد نیز در خور توجه می‌باشند.

تعداد و میزان مهاجران وارد شده به شهر کنگ به تفکیک نواحی مورد بررسی نشان می‌دهد که محدوده بافت تاریخی در مقایسه با سایر نواحی شهر، در رده محلات با مهاجرپذیری کم می‌باشد. و به ازای هزار نفر جمعیت ساکن در این محلات، ۸ مهاجر سکونت داشته است.

 

شرکت نقش کلیک

شرکت نقش کلیک نوشته است 9 مطلب

مسئول مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of