وضع بازار کار جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر

جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیروی کار در ایران معمولاً با انجام سرشماری‌های جمعیت همراه بوده است. در گزارش حاضر، ویژگی‌های بازار کار استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه و شهرکنگ از جنبه‌های مختلف نظیر نـرخ مـشارکت، نرخ بیکاری و اشتغال، سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران و … مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت.

وضع فعالیت

فعالیــت و اشــتغال مهم‌ترین رکــن تولیــد و عامل تحقق رشــد و پیشــرفت اســت. از همین‌رو، در همه جوامــع کار و تولیـد همیشه از جایـگاه ویژه‌ای برخـوردار اسـت. در اهـداف اکثـر دولت‌ها فراهـم سـازی زمینه‌های اشـتغال مفیـد و موثر بـرای همه افـراد جامعـه مـورد تاکیـد اسـت. مهم‌ترین عامـل در سـنجش و تحلیـل اشتغال، متغیر جمعیـت اسـت و اجزای آن شـامل رشـد جمعیـت، ترکیـب سـنی، جنسـی و میزان تخصـص، شاخص‌های مناسبی در بررسی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اسـت. بدیهـی اسـت فراهـم سـازی زمینه‌های اشـتغال مولد و انجــام فعالیت‌های موثر در این خصوص از مهم‌ترین وظایف بخش عمومی است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانـد منجـر بـه رشـد درون‌زا و پیشـرفت همه‌جانبه گردد.
جمعیت بالقوه فعال مشتمل بر تعداد افرادی که با قرارگرفتن در گروه سنی ۱۰ ساله و بالاتر، به جهت دارابودن پتانسیل لازم، اصلی‌ترین گروه را در ترکیب سنی جمعیتی تشکیل می‌دهند، از نظر امکان‌پذیری و توانایی انجام فعالیت، مهم‌ترین نقش را در ساختار فعالیت اقتصادی ایفا می‌کنند. این گروه بر حسب نوع فعالیت به گروه های شاغل، بیکار در جستجوی کار، افراد دارای درآمد بدون کار، خانه‌داران و محصلین دسته ‌بندی می‌شوند.
در سال ۱۳۹۵، جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر شهر کنگ در حدود ۱۴۹۸۰ نفر بوده که ۳۶.۴ درصد از آنان فعال و ۶۲.۲ درصد غیرفعال بوده‌اند. در مقایسه شهرکنگ با استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه، باید اذعان نمود که میانگین نرخ فعالیت اقتصادی شهر پایین‌تر از سطح شهرستان و استان بوده است.

جدول زیر در واقع میزان عرضه‌ی نیروی کار در سطح نواحی شهر را نشان می‌دهد. مطابق با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، از کل جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر محدوده بافت تاریخی فقط ۳۴.۹ درصد فعال (شاغل و بیکار در جستجوی کار) بوده‌اند و مابقی جمعیت این رده سنی غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و سایر) بوده‌اند. محدوده بافت تاریخی در مقایسه با دیگر نواحی شهر (به جزء ناحیه ۰)، نرخ فعالیت پایین‌تری دارد.

وضع اشتغال و بیکاری

اشتغال نیروی انسانی مهم‌ترین و اساسی‌ترین هدف برنامه‌ریزی اقتصادی- اجتماعی هر کشوری را تشکیل می‌دهد. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان بوده است. بیکاری علاوه بر اتلاف منابع انسانی، مسایل و مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. اتلاف منابع به ویژه بیکاری نیروی انسانی دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی بدل می‌نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش می‌دهد.
مطابق با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰ درصد از جمعیت فعال شهرکنگ، بیکار بوده‌اند که در مقایسه با شهرستان بالا و در مقایسه با استان پایین‌تر بوده است. از مهم‌ترین عوامل بیکاری جمعیت می‌توان به ورود ناگهانی حجم قابل توجهی از جمعیت به چرخه فعالیت، فراهم نبودن زمینه‌های شغلی متناسب با افزایش نیروی انسانی، مهاجرت روستاییان به شهرها و چندشغلی بودن بخشی از نیروی کار شاغل اشاره کرد.

آمار اشتغال و بیکاری نواحی شهرکنگ در سال ۱۳۹۵ حاکی است که بافت تاریخی و ناحیه ۱ در مقایسه با دیگر نواحی شهر دارای بالاترین نرخ بیکاری و متقابلاً پایین‌ترین نرخ اشتغال هستند. نرخ بیکاری این مناطق از میانگین بیکاری شهر نیز بالاتر است. این نواحی نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌باشند.

وضع جمعیت غیرفعال

تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف، در هیچیک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند. در واقع جمعیت غیرفعال هر منطقه بیانگر عدم فعالیت ساکنان به دلایلی از جمله عدم توانایی و یا مشغول تحصیل بودن است که این امر با بیکاری تفاوت دارد. ملاحظه می‌شود در تمام مناطق مورد بررسی حجم قابل توجهی از جمعیت غیرفعال را محصلان و خانه‌دارها در بر می‌گیرند. در سال ۱۳۹۵، حدود ۷۳ درصد از جمعیت غیرفعال شهر کنگ در گروه محصلان و خانه‌دارها بوده‌اند که در مقایسه با سطح استان و شهرستان، نسبت پایین‌تری می‌باشد. باید توجه داشت که جامعه محصلین به‌صورت بالقوه خود موجب افزایش عرضه نیروی کار در سال‌های آتی خواهد شد و در صورت عدم برنامه‌ریزی توسعه اشتغال مناسب وضعیت بیکاری هم در شهر کنگ و هم در سطح شهرستان و استان نیز به مراتب از آنچه تجربه شده بالاتر خواهد رفت.

 

وضع تحصیلات جمعیت بیکار

بیکاری که می‌توان آن را ریشه تمام مشکلات اجتماعی نامید بزرگترین مشکل کشور، به خصوص مناطق کم برخوردار است. با توجه به بالا رفتن سطح تحصیلات در کشور، بیکاری تحصیل‌کردگان پدیده‌ای نوظهور بر موانع توسعه مناطق افزوده شده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت برحسب سطح تحصیلات حاکی است که نرخ بیکاری برای افراد دارای سطوح تحصیلی دیپلم و عالی بالاتر از سایر سطوح تحصیلی است.

 

شرکت نقش کلیک

شرکت نقش کلیک نوشته است 9 مطلب

مسئول مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of