تراکم و رشد جمعیت

تراکم جمعیت

اصطلاح تراکم جمعیت تعداد جمعیتی است که در یک منطقه یا مساحت معینی سکونت دارند و به این منظور به کار می‌رود تا تعداد متوسط مردمی که یک واحد جغرافیایی را اشغال کرده‌اند، مشخص کند. از این‌رو تراکم جمعیت، شیو‌ه‌ای برای آگاهی از کل توزیع جمعیت در یک محدوده جغرافیایی است. دانستن رقم کل جمعیت یک سرزمین هر چند لازم ولی کافی نیست و باید رابطه‌ای میان این رقم و عواملی مانند مساحت منطقه‌ای که این جمعیت در آن زندگی می‌کنند وجود داشته باشد. برای محاسبه‌ی تراکم نسبی جمعیت در این گزارش جمعیت بر کل مساحت تقسیم شده است. همانطور که نتایج نشان می‌دهد تراکم نسبی به دست آمده برای شهر کنگ بیانگر سیر صعودی تراکم جمعیت در این شهر است. به‌علاوه، تراکم جمعیت شهر در مقایسه با شهرستان و استان بسیار بالاتر است.

بررسی تراکم جمعیت شهرکنگ به تفکیک نواحی مورد مطالعه نشان می‌دهد که محدوده بافت تاریخی با تراکم جمعیتی ۳۴.۹ نفر در هر هکتار، پرجمعیت‌ترین ناحیه‌ی شهر محسوب می‌شود. همچنین محدوده بافت تاریخی با ۲۰۸ هکتار به لحاظ وسعت، رتبه نخست را در مقایسه با دیگر نواحی شهر دارد.

نقشه شماره ۵: تراکم جمعیت شهرکنگ به تفکیک حوزه، در سال‌ ۱۳۹۵

رشد جمعیت

براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرکنگ از ۱۶۴۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۹۲۱۳ نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در دوره پنج ساله ۹۵-۱۳۹۰، رشد سالانه جمعیت شهرکنگ برابر با ۳.۱ درصد بوده که در مقایسه با دوره‌های قبل افزایش یافته است. ملاحظه می‌شود که رشد سالانه جمعیت شهرکنگ از شهرستان بندرلنگه کمی پایین‌تر و از استان هرمزگان به میزان قابل توجهی بالاتر است.

شرکت نقش کلیک

شرکت نقش کلیک نوشته است 9 مطلب

مسئول مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of