4 مطلب مطالعات منظر شهری

مطالعات بصری- ادراکی (نقشه ذهنی)

 بررسی و شناخت سیمای شهری محدوده از دیدگاه مردم در ادبیات طراحی شهری واژه نقشه ذهنی معادلی برای Cognitive Map می‌‌باشد. این نقشه مبین نحوه به خاطرسپاری شهر در ذهن اهالی می‌‌باشد و نوعی سازمان فضایی ذهنی هر شخص را نشان می‌‌دهد. یکی از اولین و تاثیرگذارترین مطالعات صورت گرفته در این زمینه به کتاب…

سیما و منظر بافت میانی

معرفی محدوده بافت میانی و موقعیت مکانی آن بافت میانی بندر کنگ در قسمت شمالی بافت تاریخی و جنوب محله ابوذر و بر اثر گسترش شهر به قسمت شمال، در خلال سال‎های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی به وجود آمده است. مساحت این محدوده حدود ۶۶ هکتار است. – موقعیت و وسعت بافت میانی نسبت…

سیما و منظر بافت خودساخته

معرفی محدوده بافت خود ساخته و موقعیت مکانی آن محدوده محله ابوذر در نقشه هوایی زیر با رنگ زرد مشخص شده است. این محدوده با مساحت ۱۹۰ هکتار در بخش شمالی شهر جزء محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی بندر کنگ می‎باشد. روند شکل گیری براساس نقشه سالهای مختلف، محله ابوذر محله ای نوپا بوده…