جغرافیای طبیعی

بندر کنگ در مجاورت دریا و در ارتفاعی پست قرار گرفته است. میانگین ارتفاعی شهر کنگ حدود ۶ متر از تراز دریا می‌باشد. متوسط شیب ۱.۸۴ درصد است که شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب کاهش یافته و در نقاط ساحلی به ۰.۵ درصد می‎رسد. (طرح توسعه و عمران بندر لنگه و کنگ ۱۳۸۵ ج. ۱، صفحه ۱۴) از نظر موقعیت توپوگرافیک، شهر کنگ از شمال به حوزه آبریز شوره‌زار مهرگان (۵+ متر)، از جنوب به خلیج فارس (۵- متر)، از شرق به گنبد نمکی ۰۳۰۰ متر) و از غرب به گنبد نمکی بستک محدود شده است. (همان، ج. ۱، صفحه ۸) ارتفاعات ۲۹۴ و ۱۶۵ متری در شمال بندر کنگ و کوه قلعه لشتان با ارتفاع ۱۲۷ متر در شمال غرب بندر لنگه، مرتفع‌ترین نقاط حوزه محسوب می‌شوند. جریان آبهای سطحی از ارتفاعات به کنگ سرایز می شود وبا شیب اندک به سمت دریا هدایت می‌شود.

طبقات ارتفاع  شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

مأخذ: سازمان بنادر و دریانوردی، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان (ICZM)

طبقات شیب زمین شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

مأخذ: سازمان بنادر و دریانوردی، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان (ICZM)

طبقات جهت جغرافیایی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

مأخذ: سازمان بنادر و دریانوردی، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان (ICZM)

 

موفولوژی کرانه در این منطقه از ۳۴۹/۳۲ کیلومتر سه شکل سواحل گلی (۸/۶۰ کیلومتر) ، سنگی (۵/۳۹) و ماسه‌ای (۰۲/۲۴۹) دیده می‌شود. نقشه زیر جنس سواحل در محدوده بندر کنگ را نشان می‌دهد:

پهنه بندی جنس سواحل در منطقه ساحلی شهرستان بندر لنگه

مأخذ: سازمان بنادر و دریانوردی، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان (ICZM)

 

باتوجه به ساحلی بودن این منطقه، شناخت وضعیت امواج و تأثیر آن بر شهر از اهمیت بسیار برخوردار است. در این ارتباط، محدوده ساحلی شهرستان لنگه در رابطه با پدیده‌های دریایی از قابلیت‌های زیر برخوردار است:

  • آرامش مناسب امواج برای احداث سازه‌های دریایی
  • امکان حصول آب با کیفیت مناسب به‌منظور آب‌گیری از دریا
  • امواج طراحی در بخش غربی شهرستان در حدود پایینی است که به لحاظ اقتصادی نقش قابل ملاحظه‌‌ای در احداث سازه‌ها در این ناحیه خواهد داشت و شرایط بهتری نسبت به بخش شرقی شهرستان دارند.

در عین حال، بزرگ بودن جریان‌های جزر و مدی، به‌صورت بالقوه نوار ساحلی را در معرض انتقال سریع و گسترده آلاینده‌های دریایی قرار می‌دهد و لازم است که به‌عنوان محدودیت، مورد توجه قرار گیرد.

شاخص‌های هیدرودینامیک و مورفولوژیک در سواحل شهرستان لنگه

پهنه‌بندی ارتفاع امواج طراحی در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

پهنه‌بندی درصد آرامش امواج با ارتفاع کمتر از ۵/۰ متر در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

پهنه‌بندی آبگرفتگی ارتفاعی امواج در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

پهنه‌بندی سرعت جریانات جزر و مدی در نوار ساحلی شهرستان لنگه در محدوده بندر کنگ

Avatar

آزمایشگاه طرح‌های شهری نوشته است 12 مطلب

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of