5 مطلب مطالعات محیطی

جغرافیای طبیعی

بندر کنگ در مجاورت دریا و در ارتفاعی پست قرار گرفته است. میانگین ارتفاعی شهر کنگ حدود ۶ متر از تراز دریا می‌باشد. متوسط شیب ۱.۸۴ درصد است که شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب کاهش یافته و در نقاط ساحلی به ۰.۵ درصد می‎رسد. (طرح توسعه و عمران بندر لنگه و کنگ ۱۳۸۵…

موقعیت زمین‌شناختی

اسکلت ناهمواری‌ها و ساختار زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه ناشی از تحولات تکتونیکی اواخر دوران سوم زمین‌شناسی در فاز کوهزایی سیمیزین پسین شکل گرفته‌است و براساس ویژگی‌های زمین‌شناسی و مورفولوژی منطقه و به استناد مطالعات و تحقیقات زمین‌شناسان، بنادر کنگ و لنگه در تقسیمات واحدهای ساختمانی در زون زاگرس چین‌خورده و سواحل تکتونیکی خلیج فارس و…

وضعیت اقلیمی

هوای بندر کنگ در دوره گرم بر اثر استیلای جریان پرفشار جنب حاره ای و در دوره سرد سال هم بر اثر گسترش حلقه بادهای غربی، رودبار جنب حاره ای به جنوب ایران و بندر کنگ می‎رود. بادهای موسمی مربوط به بادهای فصلی اقیانوس هند به این منطقه وارد می‎شوند که در فصل تابستان هوای…

وضعیت محیط زیست

حریم دریا و نوار ساحلی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی در بندر کنگ، ارتباط طرح‌‌های توسعه شهر، اعم از توسعه سکونت یا صنعت و زیرساخت و کشاورزی و موارد مشابه در رابطه با دریا است. برنامه‌ریزی توسعه در سکونتگاه‌های ساحلی تابع شرایط طبیعی در منطقه ساحلی و ارزیابی اثرات دریا بر پهنه‌های سکونتگاهی در…

وضعیت جمع‎آوری زباله و دفع آن

یکی از مهم ترین اقداماتی که در فضای فیزیکی یک شهر یا یک منطقه در جهت حفظ سلامت آن مورد توجه ویژه قرار می‎گیرد مدیریت پسماند و زباله‎های ‎شهری و روستایی است که بی توجهی، کم کاری و سهل انگاری در این مورد می‎تواند سلامت افراد جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بدون…