Avatar

آزمایشگاه طرح‌های شهری نوشته است 12 مطلب

سخن آغازین

شهر بندری کنگ با ۱۹۲۳۱ نفر جمعیت (بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵) و مساحت محدوده ۶۵۰ هکتار (بر اساس آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب) در فاصله ۱۶۵ کیلومتری غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده است. شهری دلربا که نخل‌های سربرافراشته آن، در زیر آفتاب…

رویکرد و ساختار تهیه طرح ویژه

ویژگی غالب این طرح را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد که هریک، خود مشتمل بر ساختاری درونی است: محورهای موضوعی تهیه طرح و ساختار ارتباط معنایی میان این محورها که در برنامه‌ریزی و طراحی نمود خواهد یافت. سازو کار تهیه طرح مبتنی بر رویکرد مشارکتی برنامه‌ریزی برای تحقق‌پذیری طرح در ادامه، به تفکیک به…

آزمایشگاه‌ طرح‌های شهری به عنوان بستر تهیه طرح ویژه

هبیتات آزمایشگاه طرح‌های شهری خود را در شهر نایروبی تاسیس کرد تا در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری، به مقامات محلی، منطقه ای و ملی کمک کند. طراحی این آزمایشگاه واکنشی بود به تقاضای روزافزون شهرها از هبیتات، برای ارائه ابزار رویارویی با چالش های شهرنشینی و همچنین برای پاسخگویی به ابراز نظرات کلی،…

فرایند مشارکتی و استراتژیک تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ

در فرایند تهیه طرح ویژه بندر تاریخی کنگ بر اساس رویکرد استراتژیک و بستر آزمایشگاه‌ طرح‌های شهری توضیح داده شده در بخش قبل فرایند مشارکتی (در قالب چهار مرحله و ۱۰ گام) برای دربرگیری نظرات گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در نظر گرفته شده است که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم. مرحله اول:…

شناخت شهر کنگ در رابطه با محیط پیرامون

موقعیت قرارگیری شهر تاریخی کنگ یکی از شهرهای شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است که به لحاظ موقعیت مکانی در  شرق بندرلنگه واقع شده و مرز بین این دو شهر یک خیابان مشترک می‎باشد. همچنین فاصله این شهر از مرکز استان، بندر عباس، ۱۶۵ کیلومتر است. این بندر تاریخی در مختصات جغرافیایی ۲۶ درجه،…

جغرافیای طبیعی

بندر کنگ در مجاورت دریا و در ارتفاعی پست قرار گرفته است. میانگین ارتفاعی شهر کنگ حدود ۶ متر از تراز دریا می‌باشد. متوسط شیب ۱.۸۴ درصد است که شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب کاهش یافته و در نقاط ساحلی به ۰.۵ درصد می‎رسد. (طرح توسعه و عمران بندر لنگه و کنگ ۱۳۸۵…

موقعیت زمین‌شناختی

اسکلت ناهمواری‌ها و ساختار زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه ناشی از تحولات تکتونیکی اواخر دوران سوم زمین‌شناسی در فاز کوهزایی سیمیزین پسین شکل گرفته‌است و براساس ویژگی‌های زمین‌شناسی و مورفولوژی منطقه و به استناد مطالعات و تحقیقات زمین‌شناسان، بنادر کنگ و لنگه در تقسیمات واحدهای ساختمانی در زون زاگرس چین‌خورده و سواحل تکتونیکی خلیج فارس و…

وضعیت محیط زیست

حریم دریا و نوار ساحلی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی در بندر کنگ، ارتباط طرح‌‌های توسعه شهر، اعم از توسعه سکونت یا صنعت و زیرساخت و کشاورزی و موارد مشابه در رابطه با دریا است. برنامه‌ریزی توسعه در سکونتگاه‌های ساحلی تابع شرایط طبیعی در منطقه ساحلی و ارزیابی اثرات دریا بر پهنه‌های سکونتگاهی در…

تاریخ شکل‌گیری شهر و تحولات اجتماعی در طول تاریخ شهر

بندر تاریخی کنگ، یکی از بنادر تاریخی خلیج فارس است که در استان هرمزگان قرار دارد. این شهر به عنوان اولین شهر بندری ایران و نخستین شهر تاریخی در خلیج فارس که در فهرست ثبت جهانی قرار گرفته است و دارای ویژگی‌های منحصر به فرد از لحاظ بافت معماری ارزشمند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک و…

آداب و رسوم اجتماعی شهر

با توجه به منابع مکتوبی که راجع به آداب و رسوم بندر کنگ وجود دارد و همچنین غنی بودن این بندر از نگاه فرهنگی لازم است از نگاه های متعدد آداب و رسوم مردم بندر کنگ مورد بررسی قرار گرفته و در طول تاریخ مورد مداقه قرار گیرد. چه بسا ممکن است بسیاری از این…