Avatar

شیوا آراسته نوشته است 4 مطلب

مسئول بخش معماری

شناخت و تحلیل معماری خانه‌های تاریخی

در بافت تاریخی به دلیل انجام پروژه مطالعات بافت به صورت جداگانه ، هفتاد خانه تاریخی مورد بررسی اجمالی و ۲۵ خانه تاریخی مورد بررسی دقیق براساس برداشت‎های دقیق میدانی قرار گرفته‎اند‎ و نتایج آن بررسی به اجمال در این قسمت ارایه می‎شود. در این بررسی فضاهای زیستی و اجزا و عناصر خانه‎های تاریخی شناسایی…

سیما و منظر بافت میانی

معرفی محدوده بافت میانی و موقعیت مکانی آن بافت میانی بندر کنگ در قسمت شمالی بافت تاریخی و جنوب محله ابوذر و بر اثر گسترش شهر به قسمت شمال، در خلال سال‎های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی به وجود آمده است. مساحت این محدوده حدود ۶۶ هکتار است. – موقعیت و وسعت بافت میانی نسبت…

سیما و منظر بافت خودساخته

معرفی محدوده بافت خود ساخته و موقعیت مکانی آن محدوده محله ابوذر در نقشه هوایی زیر با رنگ زرد مشخص شده است. این محدوده با مساحت ۱۹۰ هکتار در بخش شمالی شهر جزء محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی بندر کنگ می‎باشد. روند شکل گیری براساس نقشه سالهای مختلف، محله ابوذر محله ای نوپا بوده…